Sakura

BROCHE-PENDENTIF
Turquoises pyrithifiées d’Arménie,Tourmalines,
Or blanc, Diamants